Onze diensten…

PurpleBusiness biedt artsen/directeuren in het midden- en kleinbedrijf ondersteuning bij het optimaliseren van hun ondernemingsrendement. De kwaliteiten en voorkeuren van de mensen binnen de organisatie staan hierbij centraal. Wij vallen u niet lastig met achterliggende theorieën, maar begeleiden u naar oplossingen, waarmee u direct aan de slag kunt.

Klankbordgesprekken cq spiegelsessies
Vindt u het prettig om op gezette tijden te sparren met een deskundige buitenstaander? Om uw zorgen en ideeën op een veilige manier te delen? Tijdens persoonlijke gesprekken reiken wij u de handvatten om verder te professionaliseren dan wel weer met frisse blik naar uw werk en organisatie te kijken. PurpleBusiness biedt u een klankbord en helpt u om de zaken weer scherp(er) te zien.

Quick scan
Bent u een nieuwe klant, dan beginnen we met een ‘quick scan’. Deze scan brengt in korte tijd de sterke en zwakke punten van uw organisatie in beeld op basis van uitgebreid kwalitatief onderzoek. De scan van PurpleBusiness is gekoppeld aan een ‘Plan van aanpak’, dat aangeeft hoe de zwakke punten kunnen worden omgebogen naar sterke punten.

De aanpak
Het optimaliseren van de bedrijfsvoering is gebaseerd op het ‘Plan van aanpak’. Gedurende de hele uitvoering van het Plan van aanpak blijft PurpleBusiness naast u staan. We voeren gesprekken met uw medewerkers, komen met nieuwe inzichten en implementeren de voorgestelde verbeteringen.

Agendaplanning
Werkt u in de medische sector en behoren overvolle of juist te lege wachtkamers tot het vaste beeld van uw dagelijkse praktijk? PurpleBusiness optimaliseert uw agenda op basis van uw capaciteiten, voorkeuren en het beschikbare patiëntenaanbod. Het resultaat? Een optimale balans tussen agenda, werkplezier en financieel resultaat.

Financieel management
Hoe haalt u het optimale uit uw praktijk? Wel of niet die investering doen? Doorstarten en groter groeien of handhaven? PurpleBusiness begeleidt u in het nemen van de juiste beslissingen.

Personeelsmanagement
Personeelsmanagement vraagt kennis van zaken en veel tijd. Het betreft onder meer het aansturen, motiveren en optimaal inzetten van uw medewerkers, de omgang met patiënten, het hanteren van conflicten en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. PurpleBusiness denkt met u mee en laat u zien hoe het ook kan.

Patiënt-/Klanttevredenheidsonderzoek
Een doordacht patiënt- dan wel klanttevredenheidsonderzoek geeft u inzicht in de tevredenheid van uw patiënten cq klanten over u en uw medewerkers. Dit is belangrijke informatie voor uw organisatie. Het geeft u handvatten om – waar nodig – bij te sturen en succesvol door te groeien.

Adresgegevens

Eikenlaan 11
3319 SC DORDRECHT
info@purplebusiness.nl
+31 6 535 22 53